Voorwaarden boot verzekeren

Algemene Contractvoorwaarden voor de doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor de Bootverzekering kun je hier downloaden. Daarnaast ontvang je een aantal bijzondere voorwaarden boot verzekeren. De dekking van de bijzondere voorwaarden is alleen geldig als deze op het polisblad staat en je op tijd de premie hebt betaald..Om ervoor te zorgen dat je goed weet waar je wel en niet voor verzekerd bent, raden wij je aan de voorwaarden goed door te lezen. Met de Bootverzekering van Unigarant is je waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder lees je enkele tips en adviezen.

Wat doe je bij pech?

Als je pech krijgt op het water en je niet verder kunt varen, volg dan de volgende stappen:

  1. Neem contact op met de alarmcentrale 0592 – 390890.
  2. Volg de instructies van de alarmcentrale op, zij helpen je.
  3. Is het niet mogelijk om met behulp van telefonisch advies zelf je boot te repareren? Dan stuurt de verzekeraar een hulpverlener voor een noodreparatie.
  4. Is een noodreparatie niet meer mogelijk of veilig? Dan vergoedt de maatschappij de sleepkosten (tot € 1000).

Wat wordt vergoed?

  • Telefonische reparatiehulp
  • Kosten van de noodreparatie tot één uur
  • Sleepkosten tot € 1000
  • Er is geen eigen risico van toepassing.

Waarvoor ben je niet verzekerd?

Als de pech is ontstaan door opzet ben je niet verzekerd. Daarnaast ben je niet verzekerd voor onderdelen, brandstof of olie.
Lees de voorwaarden

Op welke wateren ben je verzekerd?

Je bent met Pechhulp verzekerd op de Nederlandse binnenwateren, de Zeeuwse Delta, het IJsselmeer en de zeehavens. De Pechhulp Bootverzekering kan geen hulp bieden op de Waddenzee, de Waddeneilanden, gemeenten Saba, Bonaire en Sint Eustacius (Statia).

Hoe dien je de schade in?

Hebt je schade geconstateerd aan je boot of is er iets van of uit de boot gestolen? Meld dit dan met behulp van het schadeformulier boot. Voor een snelle schadeafhandeling, graag de situatie goed en volledig omschrijven en alle originele rekeningen, garantiebewijzen, offertes, verklaringen of andere bewijzen mee te sturen.

Wij hopen natuurlijk dat je niets overkomt en we wensen je vooral alle plezier toe met het genieten van je boot.

Voorwaarden boot verzekeren

de BootVerzekering Voorwaarden boot verzekeren