schade bootverzekering

Wat te doen bij schade aan uw boot?

De schade wordt afgehandeld door de maatschappij. Indien u rechtstreeks een polis heeft lopen bij de Europeesche, kunt u de schade online melden op de website van de Europeesche.

Heeft u een polis van Veenstra & de Jong Assurantiën? volg dan de volgende stappen:

Betreft het een aanvaring met de boot?

 1. Vul het online schadeformulier boot zo volledig mogelijk in.
 2. Schrijf altijd zoveel mogelijk gegevens op van eventuele getuige(n) op.
 3. Heeft u WA/Casco of WA/Casco+ dekking? Vraag dan of het schadeherstelbedrijf een gespecificeerde schadebegroting voor u maakt, waarin hij precies beschrijft wat en hoe hoog de schade aan de boot is.
 4. Stuur of mail de volgende zaken naar ons op:
  – ingevuld en ondertekend schadeformulier;
  – situatieschets, waarin u exact aan geeft wat er is voorgevallen;
  – gespecificeerde schadebegroting indien aanwezig

Is uw boot gezonken?

Meld uw schade dan als volgt:

 1. Bel ons direct en vertel waar de boot is gezonken: 0513-646494
 2. Vul het schadeformulier boot zo volledig mogelijk in en stuur het schadeformulier ondertekend naar ons op.

Is uw boot gestolen?

Meld de schade dan als volgt:

 1. Bel ons meteen en vertel waar en wanneer uw boot is gestolen: 0513-646494.
 2. Doe aangifte bij de politie en vraag naar het aangiftebewijs/proces verbaal
 3. Vul het schadeformulier zo veel mogelijk in.
 4. Vul altijd de gegevens en het telefoonnummer van eventuele getuige(n) in.
 5. Stuur/ mail de volgende zaken, indien van toepassing naar ons op:
  – ingevuld en ondertekend schadeformulier;
  – aangiftebewijs van de politie;
  – aankoopnota’s van uw boot en de accessoires;
  – evt. aankoopnota’s van uw inboedel;
  – aankoopnota’s en beveiligingscertificaten van de aangebrachte beveiligingen;
  – sleutels van de aangebrachte beveiligingen;
  – lijst kenmerken van de boot;
  – lijst van zaken die zich aan boord uw boot bevonden;
  – registratiebewijs van uw boot.

Is er iets van of uit uw boot gestolen?

Meld uw schade dan als volgt:

 1. Doe politie aangifte en vraag naar het aangiftebewijs.
 2. Vul het schadeformulier  zo veel mogelijk in.
 3. Vul altijd de naam, het adres en het telefoonnummer van evt. getuige(n) in.
 4. Stuur de volgende zaken naar ons op:
  – ingevuld en ondertekend schadeformulier;
  – aangiftebewijs van de politie;
  – lijst van de gestolen zaken;
  – aankoopnota’s van de gestolen zaken.
  – aankoopnota’s en goedkeuringscertificaten van de aangebrachte beveiligingen;
  – sleutels van de aangebrachte beveiligingen. Bent u niet meer in het bezit van de aankoopfacturen? Stuur ons dan een lijstje met daarop de datum, de plaats en de prijs van de gestolen zaken. Als u foto’s heeft, ontvangen wij die ook graag.

Heeft uw boot andere schade opgelopen?

Meld uw schade dan als volgt:

 1. Vul het schadeformulier boot zo volledig mogelijk in.
 2. Neem contact op met een schadeherstelbedrijf of zij een gespecificeerde schadebegroting voor u opmaken, waarin precies beschreven is wat de schade aan uw boot is.
 3. Stuur de volgende zaken aan ons op:
  – ingevuld en ondertekend schadeformulier;
  – gespecificeerde schadebegroting;
  – gegevens van het schadeherstelbedrijf waar de boot door een expert kan worden bekeken;
  – (digitale) foto’s van de schade.