schade bootverzekering

Wat te doen bij schade aan je boot?

De schade wordt afgehandeld door de maatschappij. Als je rechtstreeks een polis heeft lopen bij Unigarant, kun je de schade online melden via de mail op wspschade@unigarant.nl of bellen met de schade afdeling 0528-299916

Heb je een polis van Veenstra & de Jong Assurantiën? Volg dan de volgende stappen:

Betreft het een aanvaring met de boot?

 1. Vul het online schadeformulier boot zo volledig mogelijk in.
 2. Schrijf altijd zoveel mogelijk gegevens op van eventuele getuige(n) op.
 3. Is de boot verzekerd met Basis Casco of uitgebreid Casco dekking? Vraag dan of het schadeherstelbedrijf een gespecificeerde schadebegroting maakt. Hierin staat wat en hoe hoog de schade aan de boot is.
 4. Stuur of mail de volgende zaken naar ons op:
  – ingevuld en ondertekend schadeformulier;
  – situatieschets, waarin je aangeeft wat er is gebeurd;
  – gespecificeerde schadebegroting, indien aanwezig

Is je boot gezonken?

Meld je schade dan als volgt:

 1. Bel ons direct en vertel waar de boot is gezonken: 0513-646494
 2. Vul het schadeformulier boot zo volledig mogelijk in en stuur het formulier ondertekend naar ons op.

Is je boot gestolen?

Meld de schade dan als volgt:

 1. Bel ons meteen en vertel waar en wanneer de boot is gestolen: 0513-646494.
 2. Doe aangifte bij de politie en vraag naar het aangiftebewijs/proces verbaal
 3. Vul het schadeformulier zo veel mogelijk in.
 4. Vul altijd de gegevens en het telefoonnummer van eventuele getuige(n) in.
 5. Stuur/ mail de volgende zaken, indien van toepassing naar ons op:
  – ingevuld en ondertekend schadeformulier;
  – aangiftebewijs van de politie;
  – aankoopnota’s van de boot en de accessoires;
  – evt. aankoopnota’s van de aanwezige inboedel;
  – aankoopnota’s en beveiligingscertificaten van de aangebrachte beveiligingen;
  – sleutels van de aangebrachte beveiligingen;
  – lijst kenmerken van de boot;
  – lijst van zaken die zich aan boord van jouw boot bevonden;
  – registratiebewijs van de boot.

Is er iets van of uit je boot gestolen?

Meld de schade dan als volgt:

 1. Doe politie aangifte en vraag naar het aangiftebewijs.
 2. Vul het schadeformulier zo veel mogelijk in.
 3. Vul altijd de naam, het adres en het telefoonnummer van evt. getuige(n) in.
 4. Stuur de volgende zaken naar ons op:
  – ingevuld en ondertekend schadeformulier;
  – aangiftebewijs van de politie;
  – lijst van de gestolen zaken;
  – aankoopnota’s van de gestolen zaken.
  – aankoopnota’s en goedkeuringscertificaten van de aangebrachte beveiligingen;
  – sleutels van de aangebrachte beveiligingen. Ben je niet meer in het bezit van de aankoopfacturen? Stuur ons dan een lijstje met daarop de datum, de plaats en de prijs van de gestolen zaken. Als je foto’s hebt, ontvangen wij die graag.

Heeft je boot andere schade opgelopen?

Meld je schade dan als volgt:

 1. Vul het schadeformulier boot zo volledig mogelijk in.
 2. Neem contact op met een schadeherstelbedrijf of zij een gespecificeerde schadebegroting opmaken, waarin beschreven is wat de schade aan de boot is.
 3. Stuur de volgende zaken aan ons op:
  – ingevuld en ondertekend schadeformulier;
  – gespecificeerde schadebegroting;
  – gegevens van het schadeherstelbedrijf waar de boot door een expert kan worden bekeken;
  – (digitale) foto’s van de schade.

Is er iets gebeurd in het buitenland?

schadeformulier boot engels

de BootVerzekering schade bootverzekering