Privacy

Privacy statement

Voor het doen van een aanvraag, mutatie of verzoek via één van onze websites ontkom je er niet aan om persoonlijke gegevens in te vullen. Je wilt graag dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandelt en dat er niet meer bewaard wordt dan nodig is. We leggen je graag uit waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan.

Aanvragen van informatie, offertes en aanvragen

Je persoonlijke gegevens hebben we nodig voor het aanvragen van informatie, offertes en het aanvragen van een verzekering. Maar ook gebruiken we ze bijvoorbeeld contact met je op te nemen, we hebben dan vragen over een offerte en voor het afhandelen van een aangevraagde verzekering. Ook voor het wijzigen of beëindigen van een verzekering en voor het goed begeleiden en afhandelen van een eventuele schade hebben we je gegevens nodig. Dit geldt voor alleen voor verzekeringen waarvoor we jouw adviseur zijn zoals deze bootverzekering.

Links naar andere websites

Op onze website staan ook links naar andere websites. We nemen geen verantwoordelijkheid voor de omgang van deze organisaties met jouw gegevens. Zoek hiervoor naar het privacystatement, van de betreffende website.

Bescherming persoonsgegevens

de BootVerzekering is onderdeel van Veenstra & de Jong Assurantiën B.V. Veenstra & de Jong Assurantiën garandeert je dat we met jouw persoonlijke gegevens zo zorgvuldig mogelijk om gaan. We geven ze niet aan anderen, behalve aan verzekeraars waarvan je informatie, een offerte of een aanvraag via ons hebt aangevraagd. Verzekeraars kunnen, in verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid, je gegevens raadplegen en (laten) vastleggen in het Centraal informatiesysteem (CIS) van de in Nederland werkzame verzekeraars. Dit gebeurt door Stichting CIS. Op deze manier willen verzekeraars en volmachtorganisaties risico’s controleerbaar houden en fraude tegengaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vind je ook het privacyreglement van Stichting CIS. Het CIS is te bereiken via: Stichting CIS, Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag, p/a Postbus 124, 3700 AC te Zeist.

Veenstra & de Jong Assurantiën BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen je een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die je achterlaat (cookies) en de verwerking ervan.

Klachten / Vragen

Voor klachten of vragen over ons privacy beleid kun je contact opnemen:

Contactgegevens

Klacht indienen

Wijzigingen

Wij behouden het recht wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

Contactgegevens

K.R. Poststraat 9
8441 EL Heerenveen
Tel: 0513-646494
E-mail

Kvk Leeuwarden nr: 68462182
AFM vergunningnr. 12044970
Aangesloten bij klachteninstituut KiFiD