Preventie eisen bootverzekering

Preventie eisen en maatregelen

Uiteraard doet elke boot liefhebber al het mogelijke om schade te voorkomen. Voordat je een bootverzekering afsluit, kijk je goed wat er nodig is om de boot goed verzekerd te hebben. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan. De maatschappij stelt daarnaast een aantal eisen voor om de bootverzekering te kunnen accepteren. De volgende preventieve maatregelen moeten altijd genomen worden.

Diefstal:

Buitenboordmotor:

 • moet gemonteerd zijn met knevels: goedgekeurd buitenboord motorslot
 • gemonteerd met bouten door de spiegel met een goedgekeurd moerslot

Boottrailer met of zonder boot:

 • goedgekeurde wielklem en goedgekeurd disselslot. Tijdens een korte stop is uitsluitend een goedgekeurd disselslot vereist. De preventiemaatregel geldt ook als de boot op een (niet verzekerde) trailer wordt geplaatst.

Staartstuk (hekdrive):

 • goedgekeurd staartstukslot/moerslot

Volgboten en Sloepen:

 • goedgekeurde ketting/kabel met goedgekeurd slot

Algemeen:

 • Als de boot in een bewaakte jachthaven ligt, op een afgesloten terrein of in een afgesloten ruimte in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Utrecht? Dan zijn de gevolgen van diefstal van de boot en/of onderdelen hiervan en vandalisme uitsluitend verzekerd als de boot is gestald of is achtergelaten op een afgesloten terrein of in een afgesloten ruimte of in een bewaakte jachthaven.
 • De sloep moet met deugdelijke meerlijnen zijn vastgelegd.
 • Op de boot moet op een zichtbare plaats een werkzame brandblusser van minimaal 2 kg aanwezig zijn.
 • Aan boord van de verzekerde boot met 2 of meer binnenboordmotoren van elk minimaal 250 pk moet een automatisch brandblusapparaat in de motorruimte geïnstalleerd zijn.
 • Aan boord van een boot met één of meer ingebouwde benzinemotoren moet een werkzame vonkvrije afzuigventilator in de motorruimte geïnstalleerd zijn.
 • Onderhoud aan de boot moet tijdig en effectief worden uitgevoerd.
 • Verzekerde zaken moeten voldoende beschermd worden tegen bevriezing.
 • Bij het verlaten van de boot moeten losse zaken van boord verwijderd of in een afgesloten ruimte opgeborgen worden.
 • Je dient, buiten het vaarseizoen, nautische en audiovisuele apparatuur van boord te halen, voor zover dit mogelijk is.

Brand- en gas veiligheid

Gas veiligheid

Er is een handige brochure over gasveiligheid uitgegeven. Elk jaar gebeuren er helaas nog teveel ongelukken met gas aan boord, soms in een volle haven. Ontploffingen, branden, persoonlijke ongelukken en materiële schade zijn het gevolg.

Ongelukken met gas zijn vaak te voorkomen. Een veilig gebruik, een veilige installatie en periodieke controle van de gasinstallatie aan boord kunnen deze toestanden voorkomen. Het is daarom aan te raden om de gasinstallatie aan boord elke drie jaar te laten inspecteren.
Daarvoor hebben HISWA Vereniging en PTC in overleg met ANWB, Watersportverbond en het Watersportberaad het ‘Certificaat Gastechniek’ ingesteld.

Brandveiligheid

Ook over brandveiligheid  is er een brochure uitgegeven.

de BootVerzekering Preventie eisen bootverzekering