Schade

Er kunnen verschillende schades ontstaan aan een boot. Wat komt het meeste voor?

Schade is altijd vervelend. We krijgen er allemaal wel eens mee te maken. Soms komt het door een omstandigheid waar je niets aan kunt doen, zoals een storm. Maar soms is het gewoon domme pech. Welke gebeurtenis valt onder welke schade? Als je dat weet dan ben je beter voorbereid en kan de verzekeraar je beter helpen. Heeft je boot schade, meld dit meteen, hoe je dit het beste kan doen lees je op de pagina over schade bootverzekering.

Meest voorkomende schade bij een boot

Brand: We spreken van brand als er een verbranding ontstaat in of op het vaartuig, waarvan de oorzaak vanuit het vaartuig zelf is gekomen. Dit zijn dus niet branden die zijn overgesprongen van buitenaf op het vaartuig. Doorbranden, oververhitten, smeulen, schroeien, zengen, smelten en verkolen vallen niet onder brandschade.

Delaminatie: Delaminatie is de scheiding van de verschillende lagen van materialen (vaak gelamineerde materialen) in een boot, wat kan leiden tot verzwakking en potentiële falen van de structuur. Dit kan gebeuren bij de romp van het voertuig, maar ook op het dek of bij de boeg.

Eigen gebrek: Eigen gebrek betekent defecten of mankementen aan een boot die reeds aanwezig waren vóórdat de boot in gebruik wordt genomen, in tegenstelling tot schade veroorzaakt door externe oorzaken na de overdracht. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om deze defecten te melden en op te lossen voordat de boot van eigenaar wisselt. Soms wordt eigen gebrek pas later zichtbaar.

Eigen gebrek wordt ook wel een constructiefout genoemd: Dit is waarbij het vaartuig of een onderdeel hiervan in vergelijking met een ander materiaal met dezelfde soort en kwaliteit een ander ongewenste eigenschap bezit. Dit soort fouten ontstaan in de meeste gevallen vanuit de oorspronkelijke maakplek. Door dit type schade is het vaartuig of onderdeel hiervan niet geschikt voor het bestemde doel.

Wat is geen eigen gebrek?

  • Verweer over een lange tijd: Dit is schade die zich over een lange tijd aan het vaartuig voordoet door langdurig gebruik of stalling. Voorbeelden hiervan zijn: slijtage, verrotting, verkleuring, corrosie, elektrolyse, dichtslibbing en uitdroging.

Joyvaren: is wanneer het vaartuig wordt gebruikt door iemand zonder toestemming van de verzekerde partij.

Osmose: Osmose doet zich voor over een lange tijd van gebruik of stalling. Osmose is blaasvorming in delen van het vaartuig, waardoor zwakke plekken of lekken kunnen ontstaan.

Storm: Stormschade is elk soort schade waarbij schade direct is ontstaan door wind of hagel met een windkracht van 7 of hoger. Stormschade is bijvoorbeeld een kapot raam, deuken door hagel, of een omgeslagen boot.

Van buiten komende schadeoorzaken: Dit is schade, waarbij de oorzaak van de schade op een onverwachte en bijzondere manier is ontstaan buiten de boot zelf. Voorbeelden hiervan zijn aanvaring, schipbreuk, ongedierte en overstroming.

Vandalisme: Schade door het opzettelijk vernielen van het vaartuig, meestal door een ander.

Verduistering: Verduistering ontstaat op het moment dat iemand het vaartuig (of een onderdeel) met toestemming meeneemt, en deze vervolgens toe-eigent. Heeft iemand het vaartuig niet met toestemming meegenomen? Dan spreken we van Joyvaren of diefstal.

Bereddingskosten: Nadat er schade is ontstaat wil je verdere of toekomstige schade voorkomen. Hiervoor moet je soms (extra) kosten maken, dit worden bereddingskosten genoemd. Bereddingskosten zijn uitgaven om (verdere) schade te verminderen of voorkomen.