Dekking bootverzekering

Dekkingen bootverzekering

Of je nu een fervent zeiler bent of af en toe het water op gaat, het is belangrijk om na te denken over de bescherming van je boot. Echter, niet alle booteigenaren zijn zich bewust van wanneer en waarom ze een bootverzekering nodig hebben. In Nederland is namelijk een bootverzekering niet altijd verplicht. Op deze pagina krijg je informatie over dekking bootverzekering. Zo kun je beter beoordelen of je de boot wil verzekeren en waar je op moet letten bij het afsluiten van een bootverzekering. Lees dus snel verder!

Basisdekking bootverzekering

Deze pagina gaat over op welke manier je de boot kan verzekeren.

WA dekking Bootverzekering

WA is de basisdekking van de bootverzekering. Met WA dekking ben je verzekerd voor schade aan anderen door de boot. Dit is bijvoorbeeld schade aan een andere boot, een zwemmer of een steiger. De verzekerde som bij WA dekking bootverzekering is maximaal € 7.500.000,-. De WA dekking biedt ook een vergoeding voor:

 • Schade door slepen, vervoer en opslag op het land of water of het tijdens het in of uit het water halen van de boot;
 • Kosten van het lichten, bergen en opruimen van de boot als dit verplicht wordt opgelegd door de overheid;

Bij WA dekking is er geen eigen risico van toepassing.

WA + Basis Casco dekking

Met deze dekking is je boot ook verzekerd voor schade aan je eigen boot of onderdelen daarvan. Schade aan de inboedel is standaard meeverzekerd voor 20% van de verzekerde som van de boot. De trailer en buitenboord motor zijn verzekerd, als deze zijn genoemd op de polis.

Dekking diefstal

Onder diefstaldekking valt ook inbraak of een poging daartoe. Bij diefstal wordt de dagwaarde vergoed. Ook in de winterstalling is de boot verzekerd voor diefstalschade.

Dekking Brand

Schade door brand, zelfontbranding, kortsluiting en ontploffing is verzekerd.

Dekking Natuur

Onder natuurschade valt hagel, bliksem en storm schade genoemd.

WA + Uitgebreid Casco dekking

Alle hierboven genoemde schades. Daarnaast is de boot ook verzekerd voor schades door:

Daarnaast profiteer je van drie jaar gratis aanschafwaardegarantie. Daarbij krijg je het aankoopbedrag vergoed als de boot wordt gestolen of totaal verloren raakt in de eerste drie jaar mits de boot is gekocht bij een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijf. Ook vindt er geen ‘aftrek nieuw voor oud’ plaats.

Hulpverlening

Bij Basis en Uitgebreid Casco is hulpverlening verzekerd

De alarmcentrale biedt hulp in de volgende gevallen:

 • Bij uitval van de boot
  Als er niet verder gevaren kan worden door diefstal of schade aan jouw boot
 • Bij uitval van de boottrailer of de auto die jouw boottrailer trekt
  Als de auto waarmee je de boottrailer trekt waarop je de boot meeneemt op reis, plotseling en onvoorzien uitvalt
 • Bij uitval van de schipper of de bestuurder van de trekkende auto
 • Bij blokkering van de vaarwegen
  Als je niet meer verder kunt varen of reizen met de boot door enige onvoorziene blokkering van de vaarwegen terug naar Nederland.

De verzekeraar vergoedt hulp- en bergloon. Er moet vooraf toestemming zijn gegeven door de verzekeraar. De maatschappij vergoedt alleen kosten die in redelijkheid zijn gemaakt om verdere schade te voorkomen of te verminderen. De maximale vergoeding is nooit hoger dan de verzekerde som. Er zijn kleine verschillen bij bootverzekeringen, de meeste watersportverzekeraars bieden hulpverlening aan.

Lees ook: Veelvoorkomende ongelukken op het water

Aanvullende dekking Bootverzekering

Boottrailer
In combinatie met de beperkt casco of uitgebreide casco dekking bootverzekering kun je de boottrailer ook mee laten verzekeren. Dan is de trailer voor plotselinge en onvoorziene beschadiging of verlies door elk onverwacht van buitenkomend onheil verzekerd, ook als gevolg van een eigen gebrek van de boot. De uitkering is maximaal de dagwaarde van de trailer.

Inboedel dekking
De inboedelverzekering dekt diefstal en schade aan alle losse spullen in de afgesloten boot. Bij Basis Casco of Uitgebreid Casco is de inboedel gratis meeverzekerd. Bij schade aan de inboedel wordt een deel van het verzekerd bedrag vergoed.

Ongevallen opvarenden
Je bent verzekerd voor blijvende invaliditeit en overlijden door een ongeval van jou en andere gasten/familieleden tijdens een recreatief verblijf op de boot. Dit geldt ook als je aan- en van boord gaat. Je bent ook verzekerd voor een ongeval van jezelf en jouw familie tijdens een tijdelijk verblijf aan boord van een andere boot.

Rechtsbijstand
Je bent als verzekeringsnemer (particulier) verzekerd voor juridische conflicten. Deze meningsverschillen dienen te maken te hebben met deelname aan het waterverkeer en/of het bezit, vervanging, onderhoud van de boot die verzekerd vermeld staat op de polis van de bootverzekering.

Gratis dekking volgboot
De bijbehorende volgboot (maximaal 10 pk) is gratis mee te verzekeren tot € 5.000,-. De dekking van de volgboot is gelijk aan de dekking van de boot.

Handig:

Verzekeringskaart
Voorwaarden
Kennisbank

Boot verzekering

WA Basisdekking

 • Schade aan anderen
 • Korting op Beveiliging
 • Hoge No Claim korting
 • Opruimingskosten

 Premie WA

Basis Casco

 • Aanvaring
 • Schade aan Inboedel
 • Brand / Storm / Diefstal
 • Ontploffing / Bliksem

 Premie BC

Meest gekozen

Volledig Casco

 • Overspanning
 • Inductie & Vorstschade
 • Eigen gebrek
 • Vandalisme

 Premie VC

de BootVerzekering Dekking bootverzekering