Dekking

Dekking Bootverzekering

WA dekking

In Nederland is het niet altijd nodig om je boot te verzekeren. meer informatie over verplichting bootverzekering.

Een verzekering van een voer- of vaartuig begint in de regel met WA dekking:
Met WA dekking bootverzekering ben je verzekerd voor schade aan anderen. Dit is bijvoorbeeld schade aan een andere boot, een zwemmer of een steiger. De verzekerde som is bij de bootverzekering € 7.500.000,-. De WA-verzekering dekt daarnaast ook:

 • Schade door een waterskiër die schade achter de boot veroorzaakt;
 • Kosten van het lichten, bergen en opruimen van de boot als dit verplicht wordt gesteld door de overheid;
 • Hulpverlening in Europa

Basis Casco dekking

Met deze dekking is je boot verzekerd voor WA dekking én voor schade aan je eigen boot. Ook schade aan de inboedel, trailer en buitenboord motor zijn verzekerd, als dit is genoemd op de polis. Er is sprake van een vergoeding voor schade door brand, storm, bliksem en ontploffing. Maar ook door diefstal en aanvaringen,ook door eigen schuld. Tijdens de winterstalling is de boot ook verzekerd voor schades zoals brand, storm, bliksem en ontploffing.

Uitgebreid Casco dekking

Alle hierboven genoemde schades. Daarnaast ben is de boot ook verzekerd voor schades door:

 • Overspanning of inductie
 • Vorst
 • Fabrieksfouten (eigen gebrek schades)
 • Vandalisme

Daarnaast profiteer je van drie jaar gratis aanschafwaardegarantie. Daarbij krijg je het aankoopbedrag vergoed als de boot wordt gestolen of total loss raakt in de eerste drie jaar mits de boot is gekocht bij een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijf. Ook vindt er geen ‘aftrek nieuw voor oud’ plaats.

Boottrailer
In combinatie met de beperkt casco of uitgebreide casco dekking bootverzekering kun je de boottrailer ook mee laten verzekeren. Dan is de trailer voor plotselinge en onvoorziene beschadiging of verlies door elk onverwacht van buitenkomend onheil verzekerd, ook als gevolg van een eigen gebrek van de boot. De uitkering is maximaal de dagwaarde van de trailer.

Inboedel dekking
De inboedelverzekering dekt diefstal en schade aan alle losse spullen in de afgesloten boot.
Bij Basis Casco of Uitgebreid Casco is de inboedel gratis meeverzekerd. Bij schade aan de inboedel wordt een deel van het verzekerd bedrag vergoed.

Ongevallen opvarenden
Je bent verzekerd voor blijvende invaliditeit en overlijden door een ongeval van jou en andere gasten/familieleden tijdens een recreatief verblijf op de boot. Dit geldt ook als je aan- en van boord gaat. Je bent ook verzekerd voor een ongeval van jezelf en jouw familie tijdens een tijdelijk verblijf aan boord van een andere boot.

Rechtsbijstand
Je bent als verzekeringsnemer (particulier) verzekerd voor juridische conflicten. Deze meningsverschillen dienen te maken te hebben met deelname aan het waterverkeer  en/of het bezit, vervanging, onderhoud van de boot die verzekerd vermeld staat op de polis van de bootverzekering.

Gratis dekking volgboot
De bijbehorende volgboot (maximaal 10 pk) is gratis mee te verzekeren tot € 5.000,-. De dekking is hetzelfde als de dekking die je voor de boot kiest.

Gratis Pechhulp
De pechhulp service is altijd meeverzekerd en biedt hulp in de volgende gevallen:

 • Bij uitval van de boot
  Als er niet verder gevaren kan worden met de boot door diefstal of schade aan jouw boot.
 • Bij uitval van de boottrailer of de auto die jouw boottrailer trekt
  Als de auto waarmee je de boottrailer trekt waarop je de boot meeneemt op reis, plotseling en onvoorzien uitvalt.
 • Bij uitval van de schipper of de bestuurder van de trekkende auto
 • Bij blokkering van de vaarwegen
  Als je niet meer verder kunt varen of reizen met de boot door enige onvoorziene blokkering van de vaarwegen terug naar Nederland
Verzekeringkaart