Dekking

Dekking Bootverzekering

WA dekking

De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is het verplicht gedeelte van de bootverzekering.
Met WA dekking ben je verzekerd voor schade aan anderen. Dit is bijvoorbeeld schade aan een andere boot, een zwemmer of een steiger. De verzekerde som is hierbij € 5.000.000,-. De WA-verzekering van de bootverzekering dekt daarnaast ook:

  • schade door een waterskiër die schade achter de boot veroorzaakt
  • de kosten van het lichten, bergen en opruimen van de boot als dit verplicht wordt gesteld door de overheid
  • hulpverlening in Europa

Brand dekking
Je bent verzekerd voor schade of verlies van de boot door blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als dit een gevolg is van een eigen gebrek van de boot.

Diefstal dekking
Verzekerd is diefstal, verduistering en vermissing van de boot, joy-varen en inbraakschade aan de boot.

Casco dekking
Alle hierboven genoemde schades én alle schade die je zelf zonder intentie heeft veroorzaakt. Bijvoorbeeld wanneer je de boot per ongeluk beschadigt bij een aanvaring. Het gevolg van eigen gebrek is ook verzekerd, het eigen gebrek zelf niet.

Boottrailer
In combinatie met de casco of casco+ dekking kun je de boottrailer ook mee laten verzekeren. Dan is de trailer voor plotselinge en onvoorziene beschadiging of verlies door elk onverwacht van buitenkomend onheil verzekerd, ook als gevolg van een eigen gebrek van de boot. De uitkering is maximaal de dagwaarde van de trailer.

Inboedel dekking
De inboedelverzekering dekt diefstal en schade aan alle losse spullen in de afgesloten boot.
Apparatuur met een accu of batterij is voor maximaal 50% van het verzekerd bedrag verzekerd. Sieraden, horloges en fietsen zijn voor maximaal € 500,- gedekt. Geld, tablets en mobieltjes vallen niet onder de inboedelverzekering van de bootverzekering.

Ongevallen opvarenden
Je bent verzekerd voor blijvende invaliditeit en overlijden door een ongeval van jou en andere gasten/familieleden tijdens een recreatief verblijf op de boot. Dit geldt ook als je aan- en van boord gaat. Je bent ook verzekerd voor een ongeval van jezelf en jouw familie tijdens een tijdelijk verblijf aan boord van een andere boot.

Rechtsbijstand
Je bent als verzekeringsnemer (particulier) verzekerd voor juridische conflicten. Deze meningsverschillen dienen te maken te hebben met deelname aan het waterverkeer  en/of het bezit, vervanging, onderhoud van de boot die verzekerd vermeld staat op de polis van de bootverzekering.

Gratis dekking volgboot
De bijbehorende volgboot (maximaal 10 pk) is gratis mee te verzekeren tot € 5.000,-. De dekking is hetzelfde als de dekking die je voor de boot kiest.

Gratis Pechhulp
De pechhulp service is altijd meeverzekerd en biedt hulp in de volgende gevallen:

Bij uitval van de boot
Als er niet verder gevaren kan worden met de boot door diefstal of schade aan jouw boot.

Bij uitval van uw boottrailer of de auto die jouw boottrailer trekt
Als de auto waarmee je de boottrailer trekt waarop je de boot meeneemt op reis, plotseling en onvoorzien uitvalt.

Bij uitval van de schipper of de bestuurder van de trekkende auto

Bij blokkering van de vaarwegen
Als je niet meer verder kunt varen of reizen met de boot door enige onvoorziene blokkering van de vaarwegen terug naar Nederland

Meer informatie over deze bootverzekering